Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

Thống kê chu kỳ đặc biệt


Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 14-07-2024 (81707) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 12-07-2024 (92619) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 12 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-07-2024 (91323) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 15-07-2024 (43030) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 29-06-2024 (78049) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 25 ngày66 ngày
Đầu 5 ra ngày 24-07-2024 (96455) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 23-07-2024 (27364) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 20-07-2024 (01882) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 22-07-2024 (15296) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 21-07-2024 (10190) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 23-06-2024 (28501) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 31 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 20-07-2024 (01882) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 4 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 11-07-2024 (91323) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 13 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-07-2024 (27364) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 1 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 24-07-2024 (96455) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22-07-2024 (15296) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 01-07-2024 (94818) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 23 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 18-07-2024 (12559) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 6 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 24-07-2024 (96455) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 0 ngày54 ngày
Tổng 1 ra ngày 30-06-2024 (44529) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 24 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 09-07-2024 (09466) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 15 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 15-07-2024 (43030) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 9 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 19-07-2024 (23877) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 5 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 22-07-2024 (15296) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 2 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 13-07-2024 (83060) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 11 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 14-07-2024 (81707) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 10 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 05-07-2024 (49735) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 19 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 21-07-2024 (10190) đến 24-07-2024 vẫn chưa ra là 3 ngày91 ngày

Email: [email protected] Skype: ketqua.net Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright ketqua.net - 2017